Trang chủ Tin tức - Sự kiện

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN 38 TRƯỜNG HỢP (TỪ 250 ĐẾN 287) NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4
(Ngày đăng :12/01/2022 4:27:38 CH)

 

 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu Thông cáo báo chí về việc ghi nhận 38 trường hợp (từ 250 đến 287) năm 2022 dương tính với SARS-COV-2. Trong đó: Thành phố Lai Châu: 03 ca; Sìn Hồ: 07 ca; Nậm Nhùn: 15 ca; Tân Uyên: 5 ca; Than Uyên: 07 ca; Phong Thổ: 01 ca.

I. THÔNG TIN TRƯỜNG HỢP BỆNH

1. Bệnh nhân số 250 có mã số BN1948952

- Họ và tên: (L. T. S). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: Bản Chiềng Ban, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

2. Bệnh nhân số 251 có mã số BN1948953

- Họ và tên: (C. T. T). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: Bản Chát, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

3. Bệnh nhân số 252 có mã số BN1948954

- Họ và tên: (V. Q. T). Năm sinh: 1978

- Địa chỉ thường trú: Tân Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

4. Bệnh nhân số 253 có mã số BN1948955

- Họ và tên: (D. M. H). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Tân Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

5. Bệnh nhân số 254 có mã số BN1948956

- Họ và tên: (L. V. M). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Phương Nam, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

6. Bệnh nhân số 255 có mã số BN1948957

- Họ và tên: (M. A. T). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Mở, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

7. Bệnh nhân số 256 có mã số BN1948958

- Họ và tên: (G. A. H). Năm sinh: 2006

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Mở, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế Than Uyên.

8. Bệnh nhân số 257 có mã số BN1948959

- Họ và tên: (L. T. T). Năm sinh: 1997

- Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Mạ Thái, xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

9. Bệnh nhân số 258 có mã số BN1948960

- Họ và tên: (L. V. P). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Mạ Thái, xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

10. Bệnh nhân số 259 có mã số BN1948961

- Họ và tên: (L. V. N). Năm sinh: 200

- Địa chỉ thường trú: Bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

11. Bệnh nhân số 260 có mã số BN1948962

- Họ và tên: (L. T. K). Năm sinh: 1986

- Địa chỉ thường trú: Bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

12. Bệnh nhân số 261 có mã số BN1948963

- Họ và tên: (Q. V. T). Năm sinh: 2005

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Pha 01, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

13. Bệnh nhân số 262 có mã số BN1948964

- Họ và tên: (V. A. T). Năm sinh: 2003

- Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Kinh, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

14. Bệnh nhân số 263 có mã số BN1948965

- Họ và tên: (T. N. T). Năm sinh: 2006

- Địa chỉ thường trú: Bản Là Cuổi, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ.

15. Bệnh nhân số 264 có mã số BN1948966

- Họ và tên: (H. V. Y). Năm sinh: 2004

- Địa chỉ thường trú: Bản Quyết Tiến , xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

16. Bệnh nhân số 265 có mã số BN1948967

- Họ và tên: (L. V. Đ). Năm sinh: 1990

- Địa chỉ thường trú: Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

17. Bệnh nhân số 266 có mã số BN1948968

- Họ và tên: (H. T. Đ). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 03 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

18. Bệnh nhân số 267 có mã số BN1948969

- Họ và tên: (L. T. K). Năm sinh: 1923

- Địa chỉ thường trú: Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 10/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

19. Bệnh nhân số 268 có mã số BN1948970

- Họ và tên: (P. T. H). Năm sinh: 1983

- Địa chỉ thường trú: Tổ 32, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên.

20. Bệnh nhân số 269 có mã số BN1948971

- Họ và tên: (N. T. Đ). Năm sinh: 1979

- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Yên Lập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

21. Bệnh nhân số 270 có mã số BN1948972

- Họ và tên: (L. Q. T). Năm sinh: 1978

- Địa chỉ thường trú: Khu 3, xã Yên Lập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

22. Bệnh nhân số 271 có mã số BN1948973

- Họ và tên: (V. T. T). Năm sinh: 2000

- Địa chỉ thường trú: Bản Đán Đăm, Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Bệnh viện Phổi tỉnh.

23. Bệnh nhân số 272 có mã số BN1948974

- Họ và tên: (T. T. M). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Bản Sơn Bình, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ.

24. Bệnh nhân số 273 có mã số BN1948975

- Họ và tên: (S. A. X). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

25. Bệnh nhân số 274 có mã số BN1948976

- Họ và tên: (S. A. Đ). Năm sinh: 1979

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

26. Bệnh nhân số 275 có mã số BN1948977

- Họ và tên: (L. T. V). Năm sinh: 1967

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

27. Bệnh nhân số 276 có mã số BN1948978

- Họ và tên: (T. T. M). Năm sinh: 1970

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

28. Bệnh nhân số 277 có mã số BN1948979

- Họ và tên: (L. T. D). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

29. Bệnh nhân số 278 có mã số BN1948980

- Họ và tên: (V. T. T). Năm sinh: 1989

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 01 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

30. Bệnh nhân số 279 có mã số BN1948981

- Họ và tên: (L. T. N). Năm sinh: 2019

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

 

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

31. Bệnh nhân số 280 có mã số BN1948982

- Họ và tên: (L. T. T). Năm sinh: 2021

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có vắc xin cho độ tuổi này.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

32. Bệnh nhân số 281 có mã số BN1948983

- Họ và tên: (V. T. D). Năm sinh: 2001

- Địa chỉ thường trú: bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

33. Bệnh nhân số 282 có mã số BN1948984

- Họ và tên: (H. T. K). Năm sinh: 1993

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

34. Bệnh nhân số 283 có mã số BN1948985

- Họ và tên: (M. T. L). Năm sinh: 1991

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

35. Bệnh nhân số 284 có mã số BN1948986

- Họ và tên: (L. A. D). Năm sinh: 1999

- Địa chỉ thường trú: bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

36. Bệnh nhân số 285 có mã số BN1948987

- Họ và tên: (H. T. C). Năm sinh: 2009

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

37. Bệnh nhân số 286 có mã số BN1948988

- Họ và tên: (H. T. M). Năm sinh: 2002

- Địa chỉ thường trú: Bản Huổi Mắn, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Chưa tiêm vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

38. Bệnh nhân số 287 có mã số BN1948989

- Họ và tên: (B. T. S). Năm sinh: 1984

- Địa chỉ thường trú: Bản Nậm Hàng, TT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Tiêm phòng: Đã tiêm 02 mũi vắc xin.

- Công dân được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11/01/2022.

- Nơi cách ly, điều trị: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.

II. YẾU TỐ DỊCH TỄ

- Ca bệnh số 250 đến 256 ghi nhận trên địa bàn huyện Than Uyên đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 257 đến 263 ghi nhận trên địa bàn huyện Sìn Hồ đều là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

- Ca bệnh số 264 đến 268 ghi nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên trong đó ca bệnh số 264 là bệnh nhân về từ tỉnh khác được quản lý ngay khi về địa phương ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; các bệnh nhân còn lại trên địa bàn huyện Tân Uyên là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 269 đến 271 ghi nhận trên địa bàn Thành phố Lai Châu trong đó: ca bệnh 269, 270 là ca bệnh về từ tỉnh khác phát hiện ngoài cộng đồng; ca bệnh 271 phát hiện trong khu cách ly là F1 của các bệnh nhân đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh số 272 ghi nhận trên địa bàn huyện Phong Thổ là F1 của bệnh nhân số 96 có mã số (BN1851163) đã được công bố từ trước.

- Ca bệnh 273 đến 287 ghi nhận trên địa bàn huyện Nậm Nhùn trong đó ca bệnh số 273 đến 286 là các ca bệnh ghi nhận trên địa bàn xã Nậm Chà liên quan đến các bệnh nhân đã được công bố từ trước; ca bệnh số 287 ghi nhận trên địa bàn Thị trấn Nậm Nhùn chưa xác định rõ nguồn lây./.

Tin liên quan

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022(17/01/2022 10:37:16 SA)

Quyên góp xây dựng Khu tưởng niệm lãnh tụ và chiến sĩ cách mạng Lào - Việt Nam(16/01/2022 4:47:06 CH)

Phản ứng của Việt Nam về việc Hoa Kỳ công bố Báo cáo về các ranh giới biển(16/01/2022 4:31:52 CH)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GHI NHẬN 49 TRƯỜNG HỢP (TỪ 446 ĐẾN 494) NĂM 2022 DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-COV-2 TRONG ĐỢT DỊCH THỨ 4(16/01/2022 4:26:53 CH)

Cảnh báo mưa lớn kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh(16/01/2022 4:04:35 CH)

3408 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
ChungnhanTinNhiemMang
top
down