Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới
(Ngày đăng :10/09/2019 11:07:03 SA)

Đ/c Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tặng quà đồng chí Nạp Kiệt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Vân Nam tại buổi tiếp xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam-Trung Quốc.

Với vai trò là một trụ cột quan trọng của mặt trận đối ngoại, những năm qua đối ngoại đảng đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Để tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới, Tỉnh uỷ Lai Châu đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

Với mục đích quan trọng là giúp các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nắm vững và thống nhất nhận thức về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới; gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch về công tác đối ngoại đảng.

Kế hoạch số 221-KH/TU của Tỉnh uỷ xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW. Trong đó, ngoài thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, thì phải thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại. Trong đó, phải thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, kịp thời hướng dẫn, xây dựng tài liệu tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các sự kiện đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước đặc biệt là hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tăng cường tuyên truyền giới thiệu, quảng bá rộng rãi về hình ảnh, miền đất, con người, các giá trị văn hóa đặc sắc, độc đáo, tiềm năng phát triển và hợp tác du lịch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu đến các địa phương trong nước và quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối phát triển dịch vụ du lịch, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy thế mạnh của báo điện tử và các trang mạng xã hội, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảng.

Cùng với đó là mở rộng, tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng. Nhất là thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Đảng bộ tỉnh với đảng bộ tỉnh và các địa phương của Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chủ động mở rộng và tăng cường các hoạt động đối ngoại của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh với các đối tác tin cậy, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp, nhằm kêu gọi, thu hút các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng, ngoại giao chính quyền, đối ngoại nhân dân và quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Lai Châu ổn định, ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

Song hành với những nhiệm vụ trên, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong Kế hoạch của Tỉnh uỷ xác định rõ: Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại nhân dân, thông qua thực hiện các chương trình ký kết hợp tác, kết nghĩa và nhóm công tác liên hợp với các đối tác tin cậy, các địa phương nước láng giềng. Thực hiện tốt việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư; thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục... theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng. Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao chính quyền và hoạt động đối ngoại nhân dân, trọng tâm là duy trì tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân của các địa phương trong tỉnh với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Bắc Lào.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần phải được tăng cường, nhất là công tác nắm tình hình, định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với âm mưu gây tổn hại tới mối quan hệ của Đảng ta với đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng và tác động tiêu cực tới những đóng góp, vai trò, vị thế và uy tín của nước ta tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, song phương, đa phương. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại đảng; kịp thời phát hiện và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Cuối cùng là phải kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại đảng. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các địa phương, đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác đối ngoại đảng; tăng cường đào tạo cán bộ tham mưu, giúp việc có trình độ chuyên môn và kỹ năng đối ngoại, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ ngoại ngữ thông thạo, nâng cao năng lực trong công tác phát ngôn và lễ tân ngoại giao.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ trên sẽ tạo cơ sở mang tính quyết định thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng.

Tin liên quan

Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ: Điểm đến hấp dẫn(01/07/2020 10:36:34 SA)

Lai Châu: Tiếp tục nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.(30/06/2020 11:35:12 SA)

Đoàn công tác tỉnh Lai Châu đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam(02/06/2020 11:05:09 SA)

Lai Châu triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (26/05/2020 8:41:52 CH)

Rảo bước về Than Uyên ngắm mùa vàng bội thu(25/05/2020 9:41:15 SA)

1557 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down