Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Ngành Tuyên giáo Lai Châu phát huy truyền thống 92 năm công tác tuyên giáo của Đảng
(Ngày đăng :01/08/2022 8:59:46 SA)

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng luôn được cấp ủy các cấp quan tâm.

92 năm đồng hành cùng với sự phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo Lai Châu luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng địa phương.

Cách đây 92 năm, nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1/8” lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Trên cơ sở những tài liệu và sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng - văn hoá trong suốt quá trình 70 năm cách mạng của Đảng, năm 2000 Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm ngày truyền thống của công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng (nay là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng).

Trải qua 92 năm, công tác tuyên giáo luôn gắn liền với sứ mệnh lịch sử của Đảng. Đồng hành cùng với sự phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo Lai Châu luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 4/2/1952 Ban Cán sự Đảng Lai Châu quyết định thành lập bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn (tiền thân của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay). Sau khi được thành lập, bộ phận Tổ chức - Tuyên huấn đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng tỉnh làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo đưa phong trào cách mạng địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngày 26/6/1963 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được thành lập, với nhiệm vụ tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng - văn hoá; công tác khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao trong toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác lịch sử đảng.

70 năm qua, ngành Tuyên giáo Lai Châu đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Hệ thống Ban Tuyên giáo được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực phấn đấu, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động làm tốt tham mưu cấp ủy tiến hành công tác tư tưởng chính trị tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Lai Châu ổn định và từng bước phát triển vững chắc. Đặc biệt, từ năm 2004 sau chia tách, thành lập tỉnh đến nay, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn xây dựng Lai Châu ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển, từng bước đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển; xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững để đến năm 2030 trở thành tỉnh Phát triển khá trong khu vực.

Phấn khởi tự hào truyền thống vẻ vang 92 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, 70 năm truyền thống ngành Tuyên giáo Lai Châu, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng quyết tâm đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Tiên phong - Trọng tâm - Thuyết phục”, tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng với trọng tâm:

Một là, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh - giỏi - bản lĩnh.

Hai là, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng các cấp, các đề án, kết luận, nghị quyết chuyên đề; tham mưu cho cấp ủy tập trung chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nghị quyết của Đảng đi sớm, đi sâu vào cuộc sống.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn, kỹ hơn, có bản lĩnh và nhận thức đầy đủ hơn về lý luận chính trị trước những luồng thông tin nhiều chiều, nâng cao khả năng đề kháng của cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

Bốn là, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, nhất là những vùng còn khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Năm là, chú trọng xây dựng lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Nguồn: https://laichau.gov.vn/danh-muc/hoat-dong-trong-tinh/tin-cac-so-ban-nganh/nganh-tuyen-giao-lai-chau-phat-huy-truyen-thong-92-nam-cong-tac-tuyen-giao-cua-dang.html

Cập nhật ngày: 1/8/2022

Tin liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo(12/08/2022 3:20:37 CH)

Chủ tịch nước tiếp các đại sứ Kuwait, Israel trình Quốc thư(11/08/2022 10:47:13 SA)

Đưa quan hệ hợp tác Hà Nội và Vientiane ngày càng thực chất, hiệu quả hơn(10/08/2022 10:59:53 SA)

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 31 quần chúng ưu tú(10/08/2022 10:42:10 SA)

Phải cầm tay chỉ việc, phải đi đến cùng đối với triển khai các dự án về nông nghiệp liên kết với nông dân(10/08/2022 9:00:03 SA)

2315 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
ChungnhanTinNhiemMang
top
down