Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Lai Châu triển khai nhiều giải pháp cho phát triển kinh tế tư nhân
(Ngày đăng :07/04/2020 7:37:51 SA)

Thành phố Lai Châu

Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế ­­tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, từng bước trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch thực hiện, đặt ra nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2020 có trên 1500 doanh nghiệp, đến năm 2025 có trên 2000 doanh nghiệp và đến năm 2030 có trên 2500 doanh nghiệp tư nhân đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đạt khoảng 55%, đến năm 2025 đạt khoảng 60% và đến năm 2030 đạt 65-70%. Bình quân giai đoạn 2016-2025, năng suất lao động tăng khoảng 6-7%/năm. Để thực hiện các nhiệm vụ đó, UBND tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm của các cấp các ngành đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của cả nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất trong nhận thức để hành động triển khai là một giải pháp quan trọng đầu tiên bởi có nhận thức đúng đắn, hiểu rõ được vấn đề thì triển khai thực hiện mới thông suốt, đem lại hiệu quả. Chính vì thế để phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm đến công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân. Song song với đó là việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và bình đẳng để kinh tế tư nhân phát triển bằng cách quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân cung cấp các dịch vụ công. Thực hiện đầy đủ, tôn trọng quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, quyền sở hữu tài sản hợp pháp, các quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp hoạt động theo đúng pháp luật. Triển khai các cơ chế, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực, nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư tại tỉnh khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân. Cùng với đó các ngành với vai trò của mình thực hiện tăng cường các điều kiện thúc đẩy hỗ trợ như: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, phát triển đa dạng loại hình vận tải. Phát triển hạ tầng đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận, sử dụng bình đẳng với chi phí hợp lý. Tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai, tài nguyên, tiếp cận nguồn vốn. Tăng cường đẩy mạnh hoạt động chuyển giao ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, triển khai chính sách hỗ trợ trong chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện chương trình giáo dục nghề nghiệp việc làm, đào tạo gắn với địa chỉ sử dụng, phù hợp với yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin từng bước hiện đại hóa dịch vụ hành chính công để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cho kinh tế tư nhân phát triển trên địa bàn tỉnh, kinh tế tư nhân cùng với các nền kinh tế khác sẽ thúc đẩy sự phát chung của tỉnh.

Tin liên quan

Rảo bước về Than Uyên ngắm mùa vàng bội thu(25/05/2020 9:41:15 SA)

Nét đẹp ruộng bậc thang Tả Lèng mùa nước đổ(16/05/2020 10:11:53 SA)

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc(06/05/2020 8:20:27 SA)

Lai Châu: Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho tổ chức, cá nhân(24/04/2020 3:57:02 CH)

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hoa Kỳ họp trực tuyến về hợp tác ứng phó COVID-19(23/04/2020 4:38:08 CH)

1529 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down