Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Lai Châu: Tiếp tục nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
(Ngày đăng :08/07/2020 11:16:05 SA)

ảnh minh họa

Trước bối cảnh dịch bệnh covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhằm phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành kế hoạch số 1251/KH-UBND ngày 23/6/2020 thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng một phần của dịch bệnh nên một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước: Giá trị sản xuất công nghiệp bằng 26,39% kế hoạch năm giảm 19,9% so với cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bằng 52,4% kế hoạch năm, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước; Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu hạn chế, tổng giá trị xuất nhập khẩu bằng 67,9% kế hoạch năm, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu du lịch đạt 31,2% kế hoạch, giảm 53,5% doanh thu so với cùng kỳ năm trước..

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnhLai Châu. UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo, giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền để hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệpyên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đẩy mạnhcải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Theo đó các nhiệm vụ chủ yếu được giao cụ thể, rõ ràng cho từng sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở,ngành và UBND các huyện, thành phốtiếp tục rà soát, đề xuất tham mưu UBND tỉnh báo cáoBộ Tài chính miễn, giảm các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19.Tiếp tục phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do đại dịch Covid-19

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai ngay chính sách cho vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Sở Công Thương chủ động phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ sở sản xuất công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động khuyến công để hỗ trợ cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất, mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trườngtiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy mạnh lưu thông, cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hệ thống bán lẻ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, ổn định giá thịt lợn trong tỉnh. Phối hợp với SởTài nguyên và Môi trường tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ở các dự án đầu tư công. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xãtỉnh và UBND các huyện, thành phốsử dụng vốn có hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đểgiúp các hợp tác xã chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn; thu hút, kêu gọi, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung xây dựng các mô hình liên kết, vùng sản xuất tập trung.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đánh giá tác động của dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế,việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 202. Ttham mưu phân bổ chi tiết các nguồn vốn ngay khi có đủ các điều kiện phân bổ theo quy định và điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án đủ điều kiện để giải ngân.Tăng cường nắm bắt đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân. Tham mưu triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để tận dụng tốt các cơ hội phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp triển khai thuận lợi các dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật . Tích cực trợ giúp các nhà đầu tư rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư các dự án. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, thẩm định, cấp phép xây dựng các công trình.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốkịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến đất đai,đền bù giải phóng mặt bằng,môi trường, khoáng sản,...hướng dẫn các doanh nghiệp về trình tự thủ tục, hồ sơ háp lý, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để kịp thời bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định.Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, trợ giúp Nhà đầu tư khẩn trương làm các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường, cấp phép khai thác khoáng sản đối với các dự án đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, lao động kỹthuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhvà thủ tụccấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, lao động kỹthuật là người nước ngoài.Tiếp tụctriển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Tham mưu giải quyết các vướng mắc về lao động, việc làm trong các doanh nghiệp. Có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ việc làm người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong dịch bệnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịc, vhỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Hiệp hội Du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng triển khai chương trình “Liên minh kích cầu du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc”. Xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh,

Thanh tra tỉnhThanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2020, trình xem xét, điều chỉnh cắt giảm đối tượng, nội dung, thời gian tiến hành thanh tra đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chịu tác động ảnh hưởng lớn, trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

Cục Thuế tỉnh không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về các chính sách thuế, phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giải quyết kịp thời chính sách về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Ban Tuyên giáoTỉnh ủyvà các sở, ngành và UBND các huyện,thành phố chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh với các hoạt động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnhđã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19.

Công an tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen.

Bảo hiểm xã hội tỉnhChủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù ThàngPhối hợp với cơ quan liên quan giải quyết ngay những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng và các lối mở.

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, rà soát rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để thực hiệt tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liênthông” trong giải quyết TTHC. Đẩy nhanh việc xem xét, thẩm định, trình duyệt hồ sơ các dự án sản xuất kinh doanh để giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai thực hiện dự án. Tăng cường phối hợpvới Trung tâm Phục vụ Hành chính côngtỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên cổng cung cấp dịch vụ công của tỉnh ở mức độ 3, 4.Tập trung tháo gỡ khó khăn,vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất,kinh doanh thuộc địa bàn quản lý. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ;Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm: hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án-Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 . Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh thi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ cam kết. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ bị thu hồi đất chấp hành tốt các quy định của pháp luật./.

Tin liên quan

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone (khẩu trang điện tử)(06/08/2020 10:38:59 SA)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc tại tỉnh Lai Châu(30/07/2020 11:03:01 SA)

Sơ kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông năm 2019(15/07/2020 11:53:02 SA)

Diễn đàn chuyển đổi số tại Lai Châu(15/07/2020 10:06:00 SA)

Lai Châu: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước (14/07/2020 9:49:08 CH)

466 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down