Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
(Ngày đăng :24/07/2021 12:59:59 CH)

Quang cảnh điểm cầu Lai Châu

Sáng 23/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 với sự tham gia của 64 điểm cầu tại Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố. Đồng chí Phan Tâmvà đồng chí Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn có liên quan của Sở Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hải - Vụ phó Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Tổng kết Chương trình Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Theo đó, từ năm 2006 đến 2015, chính sách về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được thực hiện thông qua Chương trình đầu tiên là Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 74). Tiếp theo, từ năm 2015 đến nay nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách này thông qua Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 14 /7 /2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là Chương trình 1168).

Chương trình 1168 được Bộ TTTT đã xây dựng với quy mô lớn, với 5 Chương trình thành phần, 22 nhiệm vụ cụ thể hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ tầng, phổ cập dịch vụ viễn thông đến vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu và thực hiện chủ trương số hóa truyền hình của nhà nước. Sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015, năm 2016, Bộ TTTT, Bộ Tài chính đã ban hành 08 thông tư hướng dẫn thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho công tác triển khai Chương trình. Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Vụ Vụ Quản lý Doanh nghiệp là cơ quan tham mưu quản lý Chương trình. Bộ TTTT và các cơ quan thuộc Bộ đã nhận được sự phối hợp tích cực của của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp viễn thông, các địa phương, các Sở TTTT trong quá trình thực hiện Chương trình.

Sau 5 năm thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cho thấy: trên cơ sở giá trị khối lượng thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, đến nay Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đã triển khai 05/05 chương trình thành phần, 16/22 nhiệm vụ; giải ngân 1.092 tỷ đồng, đạt 68,5 % so với giá trị khối lượng nghiệm thu thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Một số nhiệm vụ thành phần đạt kết quả cao như sau:

Nhiệm vụ “Hỗ trợ dịch vụ viễn thông khẩn cấp và dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển: đã hỗ trợ người sử dụng các dịch vụ này với sản lượng dịch vụ là trên 7,8 triệu phút liên lạc; kinh phí thực hiện là 32,654 tỷ đồng (đạt 84% so với dự kiến).

Nhiệm vụ “Hỗ trợ dịch vụ viễn thông phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai”: thực hiện đạt mục tiêu đề ra và đã góp phần không nhỏ trong việc giảm thiểu thiệt hại thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc để công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai được kịp thời, đạt hiệu quả khi mạng di động mặt đất gặp sự cố, không liên lạc được; kinh phí thực hiện, là 61,07 tỷ đồng (đạt 92,53% so với dự kiến).

Nhiệm vụ “Hỗ trợ điều tra phương thức thu xem truyền hình và tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình” đã triển khai tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh và địa bàn bị ảnh hưởng của 19 tỉnh lân cận, kinh phí thực hiện: 1.82 tỷ đồng, đạt 91%.

Nhiệm vụ “Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo” đã triển khai thực hiện 09 dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số với đối tượng thụ hưởng là 1,9 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, đạt 152,6% so với dự kiến về số hộ, kinh phí thực hiện:1.133,92 tỷ đồng, đạt 66,3% so với dự kiến của Chương trình. Các nhiệm vụ khác không thực hiện được hoặc thực hiện đạt kết quả thấp.

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong quá trình triển khai Chương trình còn nhiều khó khăn, hạn chế như công tác xây dựng cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, kịp thời; chưa dự báo được những khó khăn, diễn biến của tình hình thực tế về phát triển thị trường, nhu cầu sử dụng dịch vụ, sự phát triển công nghệ trong lĩnh vực viễn thông; hướng dẫn tham gia thực hiện chương trình chưa sát thực tế, không đảm bảo hài hòa giữa trách nhiệm và điều kiện nguồn lực để đảm bảo thực hiện trách nhiệm của các địa phương; có sự chồng chéo về trách nhiệm giữa Ban Quản lý Chương trình và Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; công tác tuyên truyền về Chương trình còn hạn chế dẫn đến các đối tượng thụ hưởng của Chương trình chưa được biết đến chính sách, không hiểu được hết các quyền và lợi ích được hưởng từ Chương trình để tham gia…

Mặc dù còn một số nhiệm vụ chưa thực hiện được hoặc thực hiện đạt thấp so với dự kiến, nhưng những nội dung đã triển khai thực hiện có đóng góp tích cực đối với sự phát triển của đất nước, ngành thông tin truyền thông và sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn, đảm bảo thông tin liên lạc cho khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước giảm khoảng cách hưởng thụ dịch vụ viễn thông giữa các vùng, miền và cộng đồng dân cư; hỗ trợ có hiệu quả việc thực Đề án số hóa truyền hình đến năm 2020.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai, thực hiện Chương trình; đưa ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, định hướng về chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2025. Đặc biệt, các đại biểu yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025, trong đó đề ra các chính sách, hướng dẫn rõ các nội dung thực hiện, trách nhiệm thực hiện của từng địa phương, đơn vị, có lộ trình phù hợp, làm thí điểm trước khi triển khai diện rộng; nghiên cứu giảm bớt hồ sơ, thủ tục trong thanh quyết toán đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ thông tin tốt cho mọi tầng lớp Nhân dân…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn tiếp thu, ghi nhận và giải trình các kiến tham gia của các đại biểu. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai Chương trình 1168, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm tham mưu cho chính phủ ban hành Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế, có tính khả thi cao, đổi mới trong việc ban hành chính sách, thực hiện chương trình, phát huy các nguồn lực tại chỗ, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, bộ, ngành liên quan, các địa phương, doanh nghiệp để đảm bảo Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025 được thực hiện thành công./.

Tin liên quan

Mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh(20/09/2021 8:30:27 SA)

Lai Châu: Thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số cấp xã tại tỉnh Ninh Bình(20/09/2021 6:39:38 SA)

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới(19/09/2021 8:45:23 SA)

Thực hiện nghiêm các nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ(16/09/2021 4:49:22 CH)

Ra mắt trang thông tin điện tử đóng góp trực tuyến công tác phòng, chống dịch(16/09/2021 3:25:28 CH)

758 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
ChungnhanTinNhiemMang
top
down