Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :24/03/2021 9:59:22 SA)

Chiều nay (20/3), Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử; đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Đoàn công tác; các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn thể; đại diện các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường...

Theo Báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Thời gian qua, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử; tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng và lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được giới thiệu ở các cơ quan, đơn vị.... đảm bảo thời gian, tiến độ theo Kế hoạch; quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, an ninh biên giới và giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường thực hiện và giữ vững. Việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 58 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 570 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân cấp xã đã dự kiến 867 khu vực bỏ phiếu, cụ thể: Huyện Than Uyên 91 khu vực bỏ phiếu, huyện Tân Uyên 82 khu vực bỏ phiếu, huyện Tam Đường 111 khu vực bỏ phiếu, thành phố Lai Châu 63 khu vực bỏ phiếu, huyện Phong Thổ 154 khu vực bỏ phiếu, huyện Sìn Hồ 176 khu vực bỏ phiếu, huyện Mường Tè 121 khu vực bỏ phiếu, huyện Nậm Nhùn 69 khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lấy ý kiến cử tri như sau: Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 08 người (không có người tự ứng cử); số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là 84 người (không có người tự ứng cử). Tính đến hết ngày 18/3/2021, có 8/8 huyện, thành phố, 106/106 xã, phường, thị trấn đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, cụ thể với cơ cấu, thành phần như sau: Cấp huyện có tổng số đại biểu được bầu là 259 người, tổng số đại biểu được giới thiệu là 455 người; cấp xã có tổng số đại biểu được bầu là 2.210 người, tổng số đại biểu được giới thiệu là 3.977 người.

Về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử: Từ ngày 20/3/2021 đến ngày 13/4/2021, tỉnh đã thống nhất kế hoạch tổ chức việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được thực hiện tại 5 khu dân cư thuộc 5 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 4 huyện (Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường và thành phố Lai Châu); đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại 50 khu dân cư thuộc 27 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thành phố và đối với những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026...

 

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lai Châu. Đồng thời đề nghị làm rõ thêm một số nội dung trong công tác chuẩn bị tại tỉnh và đề ra một số nội dung cần triển khai thực hiện trong công tác chuẩn bị, nhất là công tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đảm bảo theo đúng quy định trong thời gian tới. Đại diện các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu, các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm rõ thêm về: Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội; công tác nhân sự và tiêu chuẩn chính trị của những người ứng cử; làm rõ các số liệu đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng, tỷ lệ theo quy định; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan tới công tác bầu cử...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định: Kết quả công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lai Châu thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác bầu cử; sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các cơ quan, ban, ngành thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bầu cử, phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của Nhân dân... Thay mặt Đoàn, đồng chí ghi nhận những kết quả trong công tác bầu cử của tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian vừa qua đảm bảo tiến độ và các quy định về công tác bầu cử.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục có biện pháp đảm bảo hiệu quả, chất lượng trong từng nội dung công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tập trung vào ý nghĩa cuộc bầu cử, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tiểu sử của những người ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần hai để Nhân dân nắm được và phục vụ cho Hội nghị cử tri tại khu dân cư. Đối với các địa bàn tuyên truyền có nhiều vùng lõm về sóng điện thoại, sóng viễn thông, đề nghị khai thác hình thức tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của người có uy tín. Về an ninh trật tự, tiếp tục triển khai với những phương án, nhiệm vụ cụ thể cho từng địa bàn; lực lượng Công an phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại trong Nhân dân, từ đó hóa giải, tạo sự đoàn kết thống nhất, đảm bảo sự ổn định trên địa bàn. Đồng thời tập trung quan tâm và triển khai thực hiện các chính sách đối với bà con, đối với các đối tượng chính sách, khó khăn.

Từ nay cho đến Hội nghị hiệp thương lần 3, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị cần tổ chức Hội nghị cử tri đảm bảo chất lượng, để cử tri được tham gia, góp ý đối với những người ứng cử và đưa vào danh sách những người thực sự tiêu biểu để Nhân dân lựa chọn bầu vào cơ quan quyền lực của địa phương; quan tâm chỉ đạo công tác rà soát, lập danh sách cử tri, đảm bảo quyền lợi của cử tri và tránh bỏ sót cử tri. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu cần tăng cường bám sát địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời thông tin và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của Nhân dân; cùng các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát của Nhân dân tại cơ sở...

Tin liên quan

Lai Châu: PCI năm 2020 tăng 6 bậc so với năm 2019 - Nỗ lực vượt bậc của các cấp chính quyền(17/04/2021 12:01:04 CH)

Bến đò ông San(14/04/2021 8:35:48 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2021(13/04/2021 10:39:07 CH)

Lai Châu triển khai các Nghị quyết về chính sách phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã, tổ hợp tác(08/04/2021 9:15:51 CH)

Lai Châu điều động, bổ nhiệm 10 giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành(07/04/2021 2:16:08 CH)

219 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down