Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đoàn công tác của Bộ Lao động ‑ Thương binh và Xã hội làm việc với UBND tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :29/03/2021 1:34:39 CH)

Chiều nay 24/3, Đoàn công tác của Bộ Lao động ‑ Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Lao động ‑ Thương binh và Xã hội, về phía tỉnh Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đảm bảo nội dung và tinh thần chỉ đạo, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực. Các cơ chế chính sách được ban hành đồng bộ, đầy đủ, được cụ thể hoá vào điều kiện của địa phương. Công tác chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới về nội dung; nhận thức trách nhiệm về công tác giảm nghèo của các cấp, các ngành và người dân được nâng lên, đã huy động được cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là ở cấp cơ sở. Công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến nhận thức của người dân, nhất là người nghèo, nhiều hộ nghèo đã chủ động đăng ký thoát nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Nhờ đó, các chính sách đến với đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả tích cực. Bình quân thu nhập đầu người toàn tỉnh nói chung đặc biệt là vùng khó khăn nói riêng đều có tốc độ tăng trưởng khá.  Trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh giảm 19.349 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 24,07%, trung bình mỗi năm giảm 4,81% (trong đó, riêng các huyện nghèo tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,51%/năm). Đến năm 2018, toàn tỉnh có 2 huyện (Than Uyên, Tân Uyên) thoát ra khỏi danh sách các huyện nghèo; 19/66 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, chiếm 28,78% .

Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, giải quyết cơ bản nhu cầu của người dân về giao thông, nước sinh hoạt, nước sản xuất, trường, lớp học. Đến hết năm 2020, 100% xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã, mặt đường được nhựa hóa; 93,7% số thôn bản có đường xe máy, tô tô đi lại thuận lợi; 95,1% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; số xã đạt tiêu chí về thủy lợi là 93/94 xã, đạt 98,9%; có 95,5% dân số đô thị và 85,2% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch..., tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính phát biểu tại buổi làm việc.

Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho người lao động tự tạo được việc làm hoặc tìm kiếm được việc làm có thu nhập ổn định. Số lao động được tạo việc làm toàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 là 36.835 người. Trung bình mỗi năm tạo việc làm đạt trên 7.367 người.

Chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục đã tạo điều kiện để người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 89/94 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm 94,6%; tỷ lệ bác sỹ trên 1 vạn dân của tỉnh là 12,06 bác sĩ/1 vạn dân. Chính sách về hỗ trợ sản xuất đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn và giúp cho người nghèo được tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đời sống của Nhân dân nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên. Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo đã góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Tô Đức - Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, các đồng chí tham dự đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; đồng thời thảo luận về các nội dung như: Cách thức để phát triển sinh kế, mô hình sinh kế cho các hộ nghèo; giải pháp để đảm bảo giảm nghèo thực chất và bền vững... Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác về việc sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 để các địa phương triển khai thực hiện; sớm ban hành Thông tư hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội giới thiệu cho tỉnh một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động có kinh nghiệm, uy tín lên Lai Châu tuyên truyền, tư vấn cho người lao động tham gia xuất khẩu lao động nhất là tại các các huyện nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá cao kết quả công tác giảm nghèo của tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Nhìn bức tranh chung trong công tác giảm nghèo của tỉnh, cho thấy mặc dù là tỉnh miền núi hết sức khó khăn, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, nhưng tỉnh Lai Châu đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể của các cấp ngành từ tỉnh đến xã; có sự phối hợp tốt giữa các sở, ngành liên quan... Nhờ vậy, đời sống của Nhân dân, nhất các xã nghèo, hộ nghèo được nâng lên, qua đó góp phần củng cố đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Thanh đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Kể từ ngày 1/1/2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, tiền điện và các chính sách khác. Giai đoạn 2022-2025, chắc chắn tỷ lệ hộ nghèo tăng lên, chính vì vậy đề nghị tỉnh Lai Châu cần cố gắng tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, đảm bảo nguồn lực cho công tác giảm nghèo; huy động cán bộ, đảng viên vào cuộc; tăng cường vai trò lãnh đạo, tiên phong của cấp ủy, đảng viên, cán bộ, các hội, đoàn thể tham gia đỡ đầu, hỗ trợ hộ nghèo; xây dựng tổ chức triển khai giai đoạn giảm nghèo 2021-2025; trọng tâm của chương trình là giảm nghèo bao trùm, nâng cao kỹ năng nghề, tạo việc làm thỏa đáng và mang tính xã hội bền vững; lấy người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân sinh sống trên địa bàn lõi nghèo làm trung tâm; giảm tình trạng tái nghèo, giúp công tác giảm nghèo bền vững hơn…

 

Tin liên quan

Lai Châu: PCI năm 2020 tăng 6 bậc so với năm 2019 - Nỗ lực vượt bậc của các cấp chính quyền(17/04/2021 12:01:04 CH)

Bến đò ông San(14/04/2021 8:35:48 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2021(13/04/2021 10:39:07 CH)

Lai Châu triển khai các Nghị quyết về chính sách phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã, tổ hợp tác(08/04/2021 9:15:51 CH)

Lai Châu điều động, bổ nhiệm 10 giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành(07/04/2021 2:16:08 CH)

251 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down