Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc tại tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :26/08/2019 10:27:38 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sáng 23/8/2019, Tổ công tác về kiểm tra công vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Báo cáo với Tổ công tác về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại tỉnh Lai Châu, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, UBND tỉnh Lai Châu và các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của địa phương trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức; bổ nhiệm; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn, đúng trình tự, thủ tục và công khai, khách quan, dân chủ và đảm bảo chất lượng.
 

Tỉnh cũng tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sáp nhập, giải thể các đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đề ra. Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức và xác định vị trí việc làm một cách khoa học, sát thực tế.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch. Công chức được bổ nhiệm cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Số lượng cấp phó ở các cơ quan, tổ chức hành chính cơ bản thực hiện đúng quy định của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Việc xây dựng vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm cao.

Tính từ tháng 6/2012 đến 31/12/2018, tổng số công chức, viên chức được tuyển dụng là 3.938 người (145 công chức và 3.793 viên chức); số lượng cán bộ được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn từ tháng 6/2012 đến đầu tháng 4/2019 là 4.267 lượt người… Cũng trong năm 2018, tỉnh Lai Châu thực hiện tiếp công dân 1.344 lượt với 1.996 người bằng 1.237 vụ việc; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại tố cáo 1.619 đơn (khiếu nại 18 đơn; tố cáo 14 đơn; kiến nghị, phản ánh 1.501 đơn); giải quyết khiếu nại, tố cáo được 12/14 vụ thuộc thẩm quyền, đạt 86%.

Thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Lai Châu giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập so với năm 2017; giảm 165 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện. Từ năm 2015 đến 2018, sắp xếp giảm 116 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 19,39% so với năm 2015, vượt 9,39% so với mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tính đến giữa tháng 6/2019, đã có 2.456/2.457 công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động đã được bố trí, sắp xếp tại các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập, giải thể.

Trên cơ sở đó, tỉnh Lai Châu đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý; đề nghị Bộ Nội vụ hàng năm thẩm định giao biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh sớm… Ngoài ra, các đại biểu tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ trưởng báo cáo Trung ương xin cho tỉnh Lai Châu thực hiện tổ chức thi tuyển cho đối tượng đồng bào dân tộc để tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, đảm bảo đáp ứng cơ cấu nguồn cán bộ địa phương trong những năm tiếp theo; có đặc thù cho ngành Y tế Lai Châu để đảm bảo tuyển dụng đội ngũ y, bác sỹ phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã đề nghị tỉnh Lai Châu làm rõ thêm một số nội dung như: Về việc sửa đổi chính sách thu hút nguồn nhân lực vào tỉnh; về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng tại các sở, ngành tỉnh; về xử lý các trường hợp bổ nhiệm thiếu các điều kiện tiêu chuẩn; sử dụng số biên chế dôi dư hiện nay; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức.

Đ/c Giàng Páo Mỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã cảm ơn và đánh giá cao chuyến công tác của đồng chí Bộ trưởng và các thành viên trong đoàn công tác. Từ chuyến công tác này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn đồng chí Bộ trưởng cùng đoàn công tác chia sẻ khó khăn với tỉnh Lai Châu để có những ý kiến thiết thực với trung ương về lĩnh vực này.

Khẳng định sự cố gắng của tỉnh Lai Châu những năm qua trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Về những vấn đề được đưa ra trong cuộc họp chưa được làm rõ, các cơ quan của tỉnh sẽ tiếp tục có sự trao đổi với đoàn trong thời gian sắp tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Bộ Nội vụ xin ý kiến để một số trường hợp còn thiếu các văn bằng, chứng chỉ được hoàn thiện theo quy định; cho hướng giải quyết những trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng; có cơ chế tuyển dụng đặc thù cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số….

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh trong thời gian đoàn làm việc tại tỉnh, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, tỉnh Lai Châu đã thực hiện rất nghiêm túc các nội dung, các quy định của Chính phủ về lĩnh vực công tác cán bộ. Chia sẻ những khó khăn với tỉnh Lai Châu, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương, các quyết định, chỉ thị của Trung ương về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ; sớm có kế hoạch khắc phục các vi phạm về công tác cán bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo các cấp, các ngành quản lý nghiêm biên chế công chức, viên chức. Chỉ đạo rà soát các văn bản pháp luật ban hành sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật, các văn bản của trung ương. Ngoài ra, việc sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh sớm có báo cáo với Bộ để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội. Tiếp tục chỉ đạo lịch tiếp công dân trong đó nêu cao vai trò của người đứng đầu, hạn chế việc uỷ quyền cấp phó tiếp công dân; không để xảy ra các điểm nóng.

Về các kiến nghị của tỉnh, Bộ sẽ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và sẽ có báo cáo trình ban hành trong thời gian tới.

Nguồn:http://laichau.gov.vn/ubnd/4/469/37057/562807/Hoat-dong-cua-lanh-dao/Bo-truong-Bo-Noi-vu-Le-Vinh-Tan-lam-viec-tai-tinh-Lai-Chau.aspx

Cập nhật ngày 26/8/2019

Theo Nguyễn Chanh/laichau.gov.vn

Tin liên quan

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III(24/09/2019 10:28:12 SA)

Những khoảnh khắc đẹp tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thành phố Lai Châu(23/09/2019 1:00:24 SA)

Đặc sắc Ngày hội văn hóa, Thể thao các dân tộc thành phố Lai Châu năm 2019(23/09/2019 12:48:49 SA)

Lai Châu: Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật(20/09/2019 8:12:31 SA)

Đoàn công tác của UBND tỉnh Sơn La làm việc với UBND tỉnh Lai Châu(20/09/2019 8:06:24 SA)

5493 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down