Trang chủ Thông tin KT - XH

Lai Châu định hướng phát triển cho kinh tế tập thể và hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
(Ngày đăng :28/04/2021 7:59:43 SA)

Đc Trần Tiến Dũng - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu thăm mô hình nuôi cá nước lạnh của hợp tác xã Ngũ Chỉ Sơn, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu .

Theo đó trong giai đoạn 2021 – 2030 tỉnh đã đưa ra định hướng phát triển chung đó là: Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, khai thác được lợi thế của địa phương; các hình thức mở rộng quy mô thành viên; ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với các thành phần kinh tế khác; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của thành viên. Tiếp tục củng cố, phát triển, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất nông nghiệp an toàn theo hướng nông nghiệp hữu cơ và chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực. Tập trung phát triển hợp tác xã gắn với sản phẩm chủ lực của vùng như chè, cây dược liệu, cây ăn quả có múi, các loài hoa, chế biến gỗ, các sản phẩm OCOP, chăn nuôi gia súc; phát triển hợp tác xã hoạt động du lịch cộng đồng nhằm phát huy lợi thế về tài nguyên, văn hóa dân tộc, phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, dịch vụ... Xây dựng và mở rộng mô hình HTX ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Hướng tới thành lập các hợp tác xã nông nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm sau thu hoạch để nâng cao giá trị, sản lượng hàng hóa. Phát triển mô hình liên kết giữa nông dân – hợp tác xã - doanh nghiệp. Tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã thiết kế nhãn mác, bao bì đóng gói sản phẩm, hình thành và phát triển thương hiệu, hướng tới xây dựng các thương hiệu có uy tín sản xuất sản phẩm có chất lượng cao. Phát triển Tổ hợp tác, hợp tác xã đa dạng các lĩnh vực hoạt động, phù hợp với điều kiện phát triển vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giải quyết việc làm, tạo điều kiện tăng thu nhập cho hộ thành viên, bảo đảm sinh kế bền vững.

Tỉnh cũng đã đưa ra những định hướng phát triển KTTT theo ngành, lĩnh vực chủ yếu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tỉnh khuyến khích phát triển các hợp tác xã nông nghiệp gắn vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phát triển liên hiệp hợp tác xã trong nông nghiệp để phát huy thế mạnh của từng hợp tác xã trong hỗ trợ các hợp tác xã khác và liên kết với doanh nghiệp vươn tầm hoạt động ra cả nước, phấn đấu đến năm 2030 số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động đạt trên 200 hợp tác xã và 03 liên hiệp hợp tác xã. Khuyến khích hợp tác xã nông nghiệp tổ chức sản xuất nông nghiệp gắn với sơ chế, chế biến, tiệu thụ sản phẩm nông nghiệp cho thành viên tạo thành chuỗi giá trị khép kín. Phát triển hợp tác xã gắn với sản phẩm chủ lực như: Chè, gạo, dược liệu, cá tầm, cá hồi, cá chiên, cây ăn quả.... Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP: Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động HTX tại các xã đã đạt tiêu chí số 13; thành lập hợp tác xã tại các xã chưa đạt tiêu chí số 13 củng cố hoạt động; khuyến khích phát triển liên kết chuỗi tạo sản phẩm OCOP.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ: Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Củng cố, phát triển các hợp tác xã đã có lợi thế về chế biến sản phẩm nông nghiệp gắn với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã hiện có; khuyến khích phát triển hợp tác xã điện năng theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012 trên tinh thần tự nguyên, bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia. Phấn đấu đến năm 2030 có trên 44 hợp tác xã hoạt động ổn định.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, mở rộng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, xây dựng sản phẩm OCOP, các mặt hàng đặc sản tại địa phương để pháp triển; mở rộng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tại các trung tâm thương mại, chợ nông thôn, chợ phiên vùng cao, chợ vùng biên; phát triển hợp tác xã kinh doanh và quản lý chợ trên các địa bàn theo mô hình hợp tác xã kinh doanh và quản lý chợ. Phấn đấu đến hết năm 2030 có trên 59 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp tác xã hoạt động ổn định.

Trong lĩnh vực xây dựng: Tiếp tục duy trì các hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn; sử dụng, khai thác và chế biến các mỏ khoáng sản, đảm bảo an toàn môi trường, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng sản xuất vật liệu mới vào trong lĩnh vực xây dựng; khuyến khích các hợp tác xã ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong thi công, tăng cường giao lưu tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động. Phấn đấu có hơn 92 hợp tác xã đăng ký và hoạt động ổn định.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải: Tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao năng lực kinh doanh của các hợp tác xã vận tải, phát triển thêm các tuyến vận tải cố định; nâng cao chất lượng phục vụ. Khuyến khích các hợp tác xã mở rộng hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa trong chuỗi phát triển logistics. Phấn đấu đến hết năm 2030 có trên 04 hợp tác xã hoạt động ổn định.

Trong lĩnh vực tín dụng: Tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới, vận động kết nạp thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động, lấy thành viên làm trung tâm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 2% trên tổng dư nợ. Phấn đấu đến hết năm 2030 có trên 05 hợp tác xã hoạt động ổn định.

Ngoài ra, tiếp tục thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã để cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống cho người dân như: Chăm sóc sức khỏe, giáo dục và du lịch. Khuyến khích thành lập các hợp tác xã do hội viên là các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) làm chủ; bảo đảm các quy định phù hợp với tính chất, đặc điểm của tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hội viên tham gia thành lập hợp tác xã; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thành lập hợp tác xã. Phát triển hợp tác xã tiêu dùng nhằm hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới dịch vụ mua chung, bán chung, tận dụng những lợi thế của công nghệ thông tin để tối đa hóa lợi ích thành viên; giảm chi phí quản lý, dễ dàng thu hút thành viên tham gia, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của hợp tác xã.

Với mục tiêu, định hướng đặt ra cùng với những giải pháp hữu hiệu. Hy vọng trong giai đoạn tới kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát huy vai trò của mình, có nhiều đóng lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của tỉnh./.

Tin liên quan

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19(07/07/2021 10:11:16 SA)

Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2021(03/06/2021 5:04:10 CH)

Lai Châu tăng cường thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (26/05/2021 5:21:41 CH)

Lai Châu định hướng phát triển cho kinh tế tập thể và hợp tác xã giai đoạn 2021-2030(27/04/2021 2:53:53 CH)

Những mái nhà ấm nơi biên giới(20/09/2019 10:13:16 CH)

893 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:48/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 25/3/2021
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
ChungnhanTinNhiemMang
top
down