Trang chủ Thông tin KT - XH

Lai Châu: Đánh thức tiềm năng thủy sản
(Ngày đăng :25/07/2017 4:33:49 CH)

Lai Châu đang tận dụng tiềm năng mặt nước lòng hồ để phát triển nghề nuôi cá lồng

Là tỉnh có tiềm năng lớn về lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát huy tiềm năng diện tích sông suối, lòng hồ thủy điện để phát triển thủy sản. Đánh giá về kết quả đã đạt được và những kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Cổng thông tin Đối ngoại tỉnh Lai Châu đã trao đổi với ông Phạm Anh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CCCN&TY) tỉnh Lai Châu.

BT: Xin đồng chí đánh giá kết quả đạt được trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Ông Phạm Anh Hùng, Chi cục trưởng CCCN&TY: Công tác phát triển nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh trong những năm qua luôn được sự quan tâm của Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các cấp chính quyền địa phương nên trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả:

Phát triển đa dạng thêm các hình thức nuôi, ngoài việc phát triển nuôi cá ao, người dân đã tận dụng lợi thế về khí hậu, nguồn nước phát triển nuôi cá nước lạnh, khai thác tốt tiềm năng mặt nước phát triển nuôi cá lồng. Đến nay đang phát triển 03 hình thức nuôi (nuôi ao, nuôi bể, nuôi lồng), trong đó diện tích ao nuôi năm 2017 ước đạt là 911 ha; Thể tích nuôi cá nước lạnh trong bể đạt 8.927m3 và thể tích nuôi cá lồng hiện nay đạt trên 40.000 m3.

Thay đổi phương thức nuôi từ nuôi quảng canh sang hình thức bán thâm canh, thâm canh. Ngoài việc nuôi các đối tượng cá truyền thống, đã phát triển các giống loài mới có năng suất cao như cá Rô phi đơn tính, cá Chép lai, cá Hồi, cá Tầm, cá Chiên, cá Lăng… Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc ương các giống cá nước lạnh như cá Tầm. Đây là hướng đi mới, có triển vọng phát triển thành nghề sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao để khai thác có hiệu quả tiềm năng về mặt nước, khí hậu của tỉnh. Năm 2016, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 2.290 tấn (tăng gần 3,5 lần so với năm 2004).

Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong công tác quản lý giống, thức ăn và thuốc phòng bệnh cho động vật thủy sản, thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân tham gia khai thác thủy sản trên lòng hồ, các cơ sở nuôi cá nước lạnh, cơ sở nuôi cá lồng. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi, biện pháp phòng trị bệnh cho thủy sản, từ đó giúp người dân áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật nên năng suất nuôi không ngừng tăng. Cũng thông qua các lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giúp các hộ tham gia khai thác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng khai thác mang tính hủy diệt.

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, tỉnh đã triển khai thực hiện các đề tài, dự án như: Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá tầm phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu. Từ kết quả thực hiện dự án, cơ quan ứng dụng chuyển giao đã làm chủ được quy trình kỹ thuật nuôi cá tầm đẻ trứng để sản xuất cá giống phục vụ yêu cầu phát triển nuôi cá nước lạnh và nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện.

Nhân dân trong tỉnh đã nhận thức được mục đích của việc nuôi trồng thuỷ sản, thực hiện tốt công tác phòng, trị bệnh từ đó thúc đẩy phong trào nuôi trồng và khai thác thủy sản.

BT: Để đạt được kết quả đó, tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển chăn nuôi thủy sản như thế nào?

Ông Phạm Anh Hùng, Chi cục trưởng CCCN&TY: Để đạt được kết quả đó, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện xây dựng các Quy hoạch và đề án định hướng phát triển chăn nuôi thủy sản như: Quyết định như Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; trong đó có định hướng phát triển nuôi cá lồng trên hồ thủy điện nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh... và rất nhiều các văn bản có giá trị, qua đó không chỉ khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về phát triển thủy sản mà còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư phát triển về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh, xác định phát triển nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp, trong 2 năm gần đây UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ đã quan tâm sử dụng nguồn kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện mô hình khuyến nông với nội dung hỗ trợ vật tư làm lồng cho người dân tham gia phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng nuôi và thuốc phòng trị bệnh.

BT: Xác định chăn nuôi thủy sản thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đề ra những giải pháp nào, thưa đồng chí?

Ông Phạm Anh Hùng, Chi cục trưởng CCCN&TY: Để khai thác tốt tiềm năng diện tích, điều kiện khí hậu, Lai Châu xác định cần tập trung khai thác phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện và nuôi cá nước lạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra được sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Phát triển nuôi cá lồng, cá nước lạnh của tỉnh cần có những giải pháp như: Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở nuôi, sản xuất và ương nuôi giống hoặc đầu tư mở rộng quy mô hiện có; tìm kiếm thị trường cho sản phẩm đầu ra, tập trung nuôi sản phẩm cá đặc sản có giá trị cao như: cá lăng, cá chiên; cá hồi, cá tầm lấy trứng... Xây dựng thương hiệu và quảng bá thương hiệu thủy sản của tỉnh. Tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản; xây dựng các mô hình trình diễn khuyến ngư tại các lòng hồ thủy điện khuyến khích phát triển nuôi trồng. Áp dụng tiến bộ khoa học vào trong nuôi trồng nhằm tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm và phải khai thác tốt tiềm năng diện tích mặt nước, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có trong hệ sinh thái trong thủy vực, tăng sản lượng cá tự nhiên./.

Tin liên quan

Tham gia 'định hình cấu trúc toàn cầu' trong thời đại Cách mạng 4.0(21/01/2019 4:07:18 CH)

Nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2018(11/01/2019 1:42:55 CH)

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%(28/12/2018 7:37:18 SA)

Tam Đường: Tạo hướng đi bền vững trong phát triển du lịch(23/08/2018 10:36:46 CH)

Thủ tướng ‘đặt hàng’ ngành nông nghiệp vào tốp 15 thế giới(31/07/2018 7:38:30 SA)

9242 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down