Trang chủ Thông tin KT - XH

Lai Châu: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
(Ngày đăng :25/05/2017 6:52:13 SA)

Tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký kết quy chế hợp tác toàn diện việc phát triển cây cao su (Ảnh: doanhnghiephoinhap.vn)

Để tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp phát triển, mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Việc đầu tiên tỉnh Lai Châu đã thực hiện là hàng năm tỉnh đã tham gia ký kết với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp. Căn cứ vào bản cam kết, tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung đã cam kết. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của mình để thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của doanh nghiệp. Một số cơ quan, đơn vị đã có những biện pháp để giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Lai Châu cũng đã thực hiện cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thông qua việc ban hành bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành và công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các cổng thành viên để góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan Nhà nước và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, tính đến tháng 3/2017, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời giam chi phí cho các đối tượng đến giao dịch. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã triển khai tốt các dịch vụ công trực tuyến, cung cấp được 505 dịch vụ ở mức độ 1,2 và 115 dịch vụ ở mức độ 3, 4. Tăng cường sử dụng thư điện tử trong công việc, sử dụng văn bản quản lý và điều hành: Đã có 41 đơn vị có website liên kết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và 8 đơn vị đã giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng.

Tỉnh cũng đã triển khai đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư gắn với việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tính riêng trong năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 135 doanh nghiệp (tăng 11% so với năm 2015), nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.196 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký là 16.194 tỷ đồng; 352 chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đang hoạt động và thu hút đầu tư đến hết năm 2016 là 137 dự án, vốn đăng ký đầu tư là 32.062 tỷ đồng.

Việc tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm qua việc thường xuyên rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh với vai trò, nhiệm vụ của mình đã thường xuyên đôn đốc các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác đầu tư tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu cho rằng: Chúng tôi đã và đang triển khai có hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp và bình ổn thị trường như chủ động tiếp xúc, giới thiệu sản phẩm, chính sách tín dụng đến với các doanh nghiệp, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tín dụng; tăng cường minh bạch hóa thông tin tín dụng, tuyên truyền hướng dẫn khách hàng vay nắm đầy đủ thông tin đến khoản vay.

Với những nỗ lực đó, tính đến cuối năm 2016, dư nợ cho vay đạt 15.474 tỷ đồng, tăng 4,79% so với cuối năm 2015, trong đó dư nợ cho vay các doanh nghiệp đạt 10.223 tỷ đồng, chiếm 66% tổng dư nợ với 310 doanh nghiệp và 39 hợp tác xã. Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp tại các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay so với mức lãi suất cũ cho gần 20 doanh nghiệp, 250 hộ gia đình, dư nợ 135 tỷ đồng; doanh số cho vay mới đạt 650 tỷ đồng với 4.756 lượt khách hàng vay.

Tỉnh đã tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch để cung cấp thông tin về tiềm năng thế mạnh, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh đã kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn phù hợp với quy định của trung ương.

Việc bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp đã được các sở, ngành, các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, đầu tư, đổi mới trang thiết bị công nghệ qua các chương trình, dự án chuyển giao khoa học công nghệ, khuyến công, khuyến nông. Đã có 2 doanh nghiệp được tỉnh hộ trợ với kinh phí 550 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2016 để hỗ trợ đầu tư trang thiết bị máy móc ứng dụng vào sản xuất. Năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho 593 lao động và giới thiệu việc làm cho 256 lao động làm việc tại các doanh nghệp trong nước; giới thiệu 7 doanh nghiệp làm nhiệm vụ xuất khẩu lao động phối hợp với trung tâm việc làm tỉnh và Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động cấp huyện đưa 47 lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức 6 lớp bồi dưỡng cho 190 cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác công đoàn cho 120 doanh nghiệp.

Định kỳ, tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và có các hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội...

Với sự nghiêm túc triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện việc cải tạo môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Doanh nghiệp phát triển sẽ đồng hành, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển vững mạnh, bền vững./.

Tin liên quan

Tham gia 'định hình cấu trúc toàn cầu' trong thời đại Cách mạng 4.0(21/01/2019 4:07:18 CH)

Nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH năm 2018(11/01/2019 1:42:55 CH)

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%(28/12/2018 7:37:18 SA)

Tam Đường: Tạo hướng đi bền vững trong phát triển du lịch(23/08/2018 10:36:46 CH)

Thủ tướng ‘đặt hàng’ ngành nông nghiệp vào tốp 15 thế giới(31/07/2018 7:38:30 SA)

9229 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down