Trang chủ Chuyên mục tin tức

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :10/01/2019 4:47:06 CH)

Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh họp triển khai nhiệm vụ

Công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để phát huy tối đa hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thể lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước.

 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, công tác thông tin đối ngoại có vai trò hết sức quan trọng, nhằm làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tận dụng các cơ hội nhằm tích cực xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Hiểu được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tỉnh Lai Châu đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc quán triệt nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại được gắn liền với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng về mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được các cơ quan thực hiện nghiêm túc. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo đó, Quy chế đã quy định các nhiệm vụ cụ thể của hoạt động thông tin đối ngoại một cách đầy đủ, quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn cụ thể, chi tiết, bổ sung nhiều nội dung về hoạt động thông tin đối ngoại, đa dạng phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, nội dung thông tin đối ngoại của tỉnh; tạo điều kiện để các cơ quan, sở, ban, ngành hiểu rõ về các nhiệm vụ của mình đối với hoạt động thông tin đối ngoại, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành về vai trò của công tác thông tin đối ngoại.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại được thực hiện hàng năm. Mỗi năm Sở Thông tin và Truyền thông đều tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng là công người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, sở, ban, ngành; các cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại đơn vị. Thông qua các lớp tập huấn đã cung cấp, phổ biến một số kiến thức cơ bản về biển, đảo, biên giới quốc gia, về nhân quyền, về thành tựu bảo đảm quyền con người và phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới quốc gia để các học viên triển khai thực hiện trong công tác thông tin, truyền thông trong tình hình mới. Qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay, trang bị những kiến thức cơ bản về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền và nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, công tác phát ngôn trên địa bàn tỉnh.

Việc tập huấn cũng thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức để đảm bảo đi sâu, đi sát đến từng đối tượng, từng địa bàn. Ngoài việc bồi dưỡng kiến thức, phổ biến tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông còn tổ chức các lớp tập huấn tại từng huyện cho các đối tượng là cán bộ xã, đặc biệt chú trọng, quan tâm đến các xã biên giới, vùng xa. Nội dung, kiến thức tập huấn luôn được nghiên cứu kỹ, có sự biên tập phù hợp với từng đối tượng để việc truyền tải kiến thức không xa rời thực tế.

Tuy nhiên việc triển khai công tác thông tin đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nội dung thông tin chưa phong phú, kịp thời. Vẫn còn tình trạng bị động, lúng túng trong đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta...

Với mục tiêu tổng quát là tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, tiềm năng hợp tác, phát triển; nâng cao vị thế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế, của các tỉnh bạn đối với sự nghiệp xây dựng tỉnh Lai Châu, trong năm 2019 công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, tham mưu việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Cần có sự phối hợp linh hoạt, chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại. Đặc biệt phát huy vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại của tỉnh, làm cầu nối, gắn kết các cơ quan, ban, ngành trong công tác thông tin đối ngoại

- Làm tốt công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại: đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng; Tăng cường thông tin kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập kinh tế quốc tế. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, tăng cường lực lượng, hiện đại hóa phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch trong và ngoài nước. Đặc biệt đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên Cổng Thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; có kế hoạch cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại.

- Đầu tư kinh phí nâng cao chất lượng các tin, bài, phóng sự, làm phim giới thiệu về vùng đất, con người của tỉnh Lai Châu ra khu vực và cả nước; hợp tác với các báo, đài Trung ương, các tạp chí lớn và các công ty tư vấn có uy tín để xây dựng các chương trình quảng bá hình ảnh địa phương.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, đòi hỏi những người làm công tác thông tin đối ngoại cần tích cực, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin; không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng được nâng cao hơn nữa./.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu(03/01/2019 3:25:24 CH)

5715 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down