Trang chủ Chính sách đối ngoại

Lai Châu: Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân
(Ngày đăng :07/08/2017 4:04:29 CH)

Một buổi giao lưu hữu nghị giữa lưu học sinh Lào và thanh niên Lai Châu nhân dịp tết cổ truyền Bun pi may- Lào

Những năm qua cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lai Châu cũng đã tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân góp phần củng cố môi trường hoà bình, xây dựng hình ảnh quê hương Lai Châu, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Xác định công tác đối ngoại Nhân dân là một trong ba trụ cột chính của công tác đối ngoại, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung của tỉnh; tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong năm 2016, tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân nhằm vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân tỉnh Lai Châu với Nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu: Hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

Hoạt động đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục, nông nghiệp... Xác định công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một bộ phận quan trọng của đối ngoại Nhân dân, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực vận động nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh vận động vận động, thu hút các nguồn viện trợ góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và triển khai nhiều dự án có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc tại địa phương. Tính đến tháng 11/2016, trên địa bàn tỉnh có 07 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đang hoạt động, giá trị cam kết viện trợ của các tổ chức PCPNN trong năm 2016 là trên 15 tỷ đồng. Công tác vận động, quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thực hiện đúng quy định.

Mối quan hệ hữu tỉnh với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc tiếp tục được duy trì và phát triển. Các hoạt động đối ngoại giữa hai Bên được triển khai một cách chủ động trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, từ cấp tỉnh đến cấp ngành, địa phương. Tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác thông qua cơ chế hợp tác của nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trên các lĩnh vực: Quản lý và bảo vệ biên giới; đảm bảo an ninh khu vực biên giới; ngoại vụ; thương mại; giao thông vận tải; phòng chống các hoạt động phạm tội qua biên giới; phòng chống cháy rừng, giao lưu hữu nghị; kết nghĩa thôn bản hữu nghị, kết nghĩa giữa các đồn biên phòng góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định trên khu vực biên giới của hai Bên. Qua đó, tình cảm hữu nghị giữa Nhân dân các dân tộc hai tỉnh Lai Châu - Vân Nam ngày càng được củng cố, tăng cường, góp phần thúc đẩy quá trình hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực công tác của hai tỉnh. Trong năm 2016, Đại sứ quán Trung Quốc, Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam đã tài trợ xây dựng 08 phòng học, 01 nhà bếp, 01 nhà ăn cho trường THCS Lò Văn Giá, huyện Phong Thổ trị giá gần 3 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10/2016.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lai Châu và các tỉnh Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang - nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục củng cố và phát triển. Hai Bên thường xuyên trao đổi điện mừng nhân ngày Tết cổ truyền, quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trao đổi đoàn các cấp, các ngành. Mối quan hệ này còn được cụ thể hóa bằng một số nội dung hợp tác trên các lĩnh vực: Đào tạo nguồn nhân lực, quốc phòng, ngoại vụ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác mặt trận; giao lưu hữu nghị; kết nghĩa giữa các địa phương của hai Bên, giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình cảm sâu đậm giữa tỉnh Lai Châu với ba tỉnh Bắc Lào.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan, các huyện biên giới tổ chức 17 hoạt động đối ngoại Nhân dân. Trong đó, nhằm tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các tổ chức và cá nhân người nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Việt Nam nói chung và Nhân dân Lai Châu nói riêng, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân tại các vùng hưởng lợi dự án.

Thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng về đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tỉnh Lai Châu đã tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức nước ngoài. Tỉnh đã cử đại diện lãnh đạo tỉnh và một số sở ngành liên quan tham dự Tọa đàm tăng cường hợp tác giữa Úc với các địa phương do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội tổ chức…

Dự báo trong năm 2017 và những năm tiếp theo, sau khi Cộng đồng ASEAN được thành lập đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức đối với nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong cả nước, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện cho các địa phương trong đó có tỉnh Lai Châu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Để nâng cao hơn nữa công tác đối ngoại Nhân dân, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ; Chỉ thị 15/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế trọng tâm là hợp tác kinh tế đối ngoại theo hướng khả thi, cụ thể, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình và phân công thực hiện rõ ràng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại đối ngoại; thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác đối ngoại. Duy trì và phát triển có chiều sâu các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập. Đặc biệt coi trọng sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh phía Bắc Lào, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tăng cường chỉ đạo các huyện, các xã biên giới tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các huyện, các xã biên giới phía Trung Quốc. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các lưu học sinh Lào, các tình nguyện viên Hàn Quốc đang làm việc, học tập tại tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, thúc đẩy hợp tác kinh tế qua biên giới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với các quy định và luật pháp của mỗi bên. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020; xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động về công tác thông tin đối ngọai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại; làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác quản lý phi chính phủ nước ngoài…

Tin liên quan

Củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia(22/01/2019 8:12:41 SA)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp nguyên Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ(15/01/2019 8:46:50 SA)

Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam(09/01/2019 10:15:28 SA)

CPTPP chính thức có hiệu lực: Cơ hội và động lực 2019(08/01/2019 8:39:59 SA)

Lai Châu: Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng(17/12/2018 8:50:42 SA)

9226 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH LAI CHÂU

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Giấy phép số:47/GP-TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 12/5/2015
Chịu trách nhiệm chính:Ông Nguyễn Quốc Luân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Lai Châu
Điện thoại:02133.798.799
Email:BANBIENTAPDOINGOAI@LAICHAU.GOV.VN
Ghi rõ nguồn www.thongtindoingoai.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down